29.

Nyomtatóbarát változat

29. Elfelejtettem, mi a bűn és mi az erény; csak Istent látom, játékát a világban és akaratát az emberiségben.

 

Ha minden Isten akarata, akkor mi haszna a személyes akaratnak?

Az Univerzumban, és különösen itt a Földön, minden részese az „Isteni tervnek”, melyet a Természet hajt végre, s mindenre szükség van a teljesítéséhez. A személyes – egyéni akarat egyike a Természet tevőleges eszközeinek, s nélkülözhetetlen a működéséhez. Szóval a személyes akarat úgymond része Isten akaratának.

Jóllehet, a tökéletes megértéshez először egyet kell értenünk azzal a jelentéssel, melyet az „akarat” szóhoz társítanak.

Az akarat, ahogy azt többnyire értelmezik, felfogják, egy gondolat kidolgozása, megformálása, amelyhez egy erő adódik, a beteljesülés ereje, amelyhez egy impulzus társul, hogy végrehajtsuk. Ez az emberi akarat leírása. Az Isteni akarat egészen más dolog. Ez egy látomás, a megvalósítás erejével egyesülve. Az Isteni akarat mindentudó és mindenható, ellenállhatatlan és rögtön végrehajtandó.

Az emberi akarat bizonytalan, gyakran ingadozó, mindig konfliktusban áll a szembenálló akaratokkal. Csak akkor hatékony, ha valamilyen oknál fogva összhangban van a Természet akaratával – ami maga az isteni akarat egy átirata – vagy magával az Isteni akarattal, a Kegyelem, vagy Jóga eredményeként.

Szóval azt mondhatjuk, hogy a személyes akarat az egyik módja annak, ahogy Isten igyekszik bennünket „visszavinni” Magához.

 

1960.április 20.

magyar