Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/var/www/html/mother/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 75 sor).

1969. augusztus 16. (demokrácia, politika, választás, ... mit tehetünk)

Nyomtatóbarát változat

Az Anya

Agendája

 

(Anya azt tanácsolta Satpremnek, menjen sétálni Auroville tengerpartján, hogy pihenjen egy kicsit, ám valaki feltétlenül ragaszkodott ahhoz, hogy elkísérje őt.)

Semmi érdekes... Hogy vagy? Elmentél sétálni F.-el?

Igen, másnap tettünk egy sétát a tengerparton.

Oui. Elmélyült voltál, vagy mi?

Miért?

Nem tudom, azt mondta, úgy érezte, hogy nem voltál ott. Így azon tűnődtem, vajon...

Igen, ez igaz, nem voltam ott. Úgy éreztem magam, mint... mindent kisöpörtem magamból.

(Anya hallgat)

Ez hiba?

Nem, egyáltalán nem! Egyáltalán nem, csak attól félt, hogy... Azt kérdezte tőlem: "Satprem egészséges?..." Azt hiszem, az vagy!

Oui.

Nem, ő nem vette sértésnek, aggódott, hogy rosszul leszel.

Nem, úgy értem, az egy tévedés, kisöpörni mindent, ürességet csinálni, vagy mit?

Ó, nem!... Ó, nem...

Gyakran töprengtem, hogy tévedtem-e azzal kapcsolatban ahogy kezeltem: spontán módon elsöpörni mindent, teljes ürességet csinálni, ezután kissé fentebb fordulni, és abszolút csendben és nyugalomban lenni.

Oui, ez a LEGJOBB módszer valamennyi közül, ennél nincs jobb. Ez az amit teszek minden alkalommal.

Ez az amit teszek minden alkalommal.

És ha nem megy...! Minden oldalról jön, mint ez: (támadások hullámainak gesztusa). Most bele akarnak kényszeríteni a politikába... És az egy gyalázatos ingovány! Most már látom, mint még soha, mert most már LÁTOM: látom az embereket, dolgokat, reakciókat, mi folyik... Ez annyira undorító... Sri Aurobindo mindig azt mondta nekem: "Ne avatkozzunk a politikába", és én nem is avatkoztam bele.

Minden oldalról áldást kérnek tőlem... és áldást adok mindenkinek! 1 (Anya nevet), De figyelmeztetem őket mondván: áldások a MUNKA ELVÉGZÉSÉRE. Mindenki győzelmet kér a maga számára, de "az" nem mozdítja magát. Minden, amit tettem (mert már bevonódtam abba), hogy kértem ami történik, a legjobb legyen az ország jövőjének - már elég volt a nehézségeiből! Úgy értem, hogy két évszázados szolgaság volt az angolok alatt, ami hagyta őket teljesen megromlani. És ez elég. Ezzel kell megbirkózniuk. Oh... elképzelhetetlen, ez elképzelhetetlen. Az itteni rendőrfőnök mondta: "Én nem tudok beavatkozni többé, mert most nekem azt mondták a "demokratikus jogok" lehetővé teszik, hogy bármit csinálhattok... Ha az emberek belépnek a házatokba" (ezt személyesen mondta) "ha lázadó szolgák belépnek a házatokba és én beavatkozom, megrónak mondván "Ön beleavatkozott a demokratikus jogaikba."". - Demokratikus joguk van megtámadni egy házat! Ezt tették a demokratikus eszmék!... Ami azt jelenti, teljesen őrültek vagyunk.

Ezeket C.-nek mondta és ő válaszolt, "Rendben, de ha a rendőrségnek már nincs joga, hogy megvédjen minket, akkor jogunk van megvédeni magukat; amíg a rendőrségnek van a hatalma, és a joga, hogy megvédjen minket, nem kell jogcím arra, hogy megvédjük magunkat, de ha már nincs jog ami megvédje az embereket, joguk van megvédeni magukat." Akkor (nevet), erre a rendőrfőnök mondta, "Ebben az esetben jobb lenne, ha nem az Ashram fiúk, akik védenének,2 mert..." És folytatta: "Jól van, jól van, én gondoskodom erről!" (Anya nevet)

A teljes őrület!

Delhiben is, ez teljes őrület.

Oh!... Ó... ők szavaznak most, és minden oldalról mindenki segítséget kért tőlem... Ők most szavaznak... és miféle jelöltek!

Az egyik jelölt egy ​​tiszteletreméltó ember, egy jó ember,3 de ő éppen azért került oda, hogy a többiek erejét gyengítse!... Nyíltan. Egyáltalán nincs szándék arra, hogy jelöljék őt.

Nem, ez hihetetlen... hihetetlenül romlott.

De ami igazán a tét, az nem az elnökség, ez egy erőpróba megtudni, vajon Indira megbukik-e majd, vagy sem.

Igen, ez így van.

És erősek, azok, akik meg akarják buktatni.

A két jelölt közül a jobb, aki amellett szólalt fel, hogy meg akarja dönteni Indirát.4 Ő egy feddhetetlen jóakaratú ember, de nem érti, nem tudja - azok nem értik, nem tudják, egyikük sem! De meg kellett mondanom neki, hogy Indira mögött vagyok (mert megkért, hogy segítsek), hogy Indira mögött vagyok és óvakodnia kell - Indira mögött és a mögött, AMIT Ő TESZ. Mert amit tesz, azután teszi, hogy megkérdez engem, hogy megcsinálja-e, és én igent mondtam.

Ez az egész üzlet a bankokkal 5 és csalókkal, akik ott vannak.

Nem tudom...

Azt hiszem, a demokrácia... Már tízévesen, ostobaságnak találtam a demokráciát, (ott, Franciaországban), de mindegy... Ez ostobaság Franciaországban. (de ez nem számít), de legalábbis nem hiszem, hogy a demokratikus szervezeti forma egyáltalán, egyáltalán összhangban van India szellemével. - a legkevésbé sem. És ennek bizonyítéka, hogy az emberek nagy többsége egyáltalán nem befolyásolja az eseményeket; mindig van egy pár gazember, aki tolja magát előre, mondván: "Képviselem, ezt képviselem, azt..." 6

(csend)

A szerencsétlen dolog az, hogy a következő megszálló Kína lehet, és ez... ez szörnyű lenne.

(csend)

Mindegy ...

De tudod, hogy az "Az emberiség egységének ideálja"-ban Sri Aurobindo fekete-fehéren megmondja, hogy a következő csatatér India lehet?

Oui-oui.

Hogy Ázsiában konfliktusra kerülhet sor India miatt, mint az első csatatér. 7

Igen, nagyon jól tudom, beszéltünk róla, mielőtt írta. Nagyon jól tudom.

Él egy kínai Shantiniketanban (elfelejtettem a nevét 8), aki egyszer eljött Sri Aurobindohoz; ismerem, beszélt velem. Egy filozófus, akinek birtokai voltak Kínában (ő Indiában él), és mindent odaadott a kommunistáknak mondván: odaadom nektek, így nem kell, hogy elvegyétek! Azt mondta nekem, személy szerint (A földszinten voltam, régen Sri Aurobindo ott lakott),9 azt mondta nekem: "Kína egy nagyon intelligens ország; képesek lennének megérteni Sri Aurobindo írásait, és látom, nincs más, ami megmentheti a világot a zűrzavartól..." Csak természetesen, kínaiul kell, és ez volt amit S.H.10 megtett, lefordította kínaira, de most sincs még kinyomtatva, és így nem lehet terjeszteni Kínában.

És azok ott minden értelmiségi fejét levágják, lerombolnak egy egész generációt, - elhülyítenek egy egész nemzedéket.11

Oui.

(Anya bemegy egy hosszú koncentrációba)

Végül teljes mértékben meg vagyok győződve róla, hogy a zűrzavar azért van, hogy megtanítson bennünket az egyik napról a másikra élni, azaz, anélkül, hogy előre lefoglalna minket az, ami történhet majd, vagy ami történni fog, így pontosan azzal törődnénk, amit napról napra tennünk kell. Minden tanakodás, előrelátás, kiagyalás és a többi csak bezavar, fokozza a káoszt!

Szinte egyik percről a másikra éljünk, így létezünk (felfelé mutató mozdulat), csak arra a „dologra” figyeljünk, amit minden pillanatban meg kell tennünk – és engedni, hogy a Teljes Tudatosság döntsön… Mi sosem tudunk dolgokat, még a legáltalánosabb látásmóddal sem; soha nem tudunk dolgokat, csakis részben – NAGYON kis részben. Így tehát a figyelmünk hol erre irányul, hol arra, de ilyen és olyan egyéb dolgok is léteznek. És azzal, hogy nagy jelentőséget tulajdonítunk veszélyes és káros dolgoknak, azzal erőt adunk nekik.

(Anya bemegy egy elmélkedésbe)

Amikor valakit megrohan e káosz, zűrzavar látomása, csak egy dolgot tehet, mégpedig hogy átmegy abba a tudatosságba, amelyben az egyén tudja, hogy csak EGY Létezés, EGY Tudat, EGY Erő van – csak Egyetlen Egység van – és mindazok a dolgok ezen az Egységen belül (Az Egyben) zajlanak le. S a mi kisstílű látomásaink, kisszerű tudásunk, piti ítéleteink, kicsinyes… mindez semmiség, mikroszkopikus ama Tudatossághoz képest, amely az Egész felett uralkodik! S ezután, ha az ember egy kicsit is érti, hogy miért léteznek külön egyéniségek, talán csak azért, hogy lehetővé tegyék a törekvést – annak létezését, e mozgás létezését, az önfeláldozás és megadás mozgásának, a bizalom és HIT mozgásának létezését! Ez a hit az értelme és fő alkotóeleme az embereknek, és a törekvés, hogy AZZÁ váljanak mind, egészen intenzíven és egészen őszintén…

Erre az egy dologra van szükség, CSAK erre; ez az egyetlen dolog, ami örökké létezik. Az összes többi… fantazmagória.

Ez az egyetlen dolog, ami minden esetben hatásos: amikor akarsz valamit tenni, amikor valamit nem tudsz megtenni (vagy nem tehetsz meg), amikor cselekszel, amikor a test már nem képes cselekedni többé… MINDEN EGYES esetben egyedül ez – egyedül ez a dolgod: lépj tudatos kapcsolatba a Legfelsőbb Tudatossággal, egyesülj vele, és… várj. Ott.

S aztán az ember megkapja a pontos jelzést, hogy mit kell tennie minden percben: hogy lépjen vagy ne lépjen, cselekedjen vagy maradjon mozdulatlan. Ez minden. Még azt is megmutatja, hogy „lenni vagy nem lenni”! És ez az egyetlen megoldás. Egyre jobban és jobban ott van ez a bizonyosság, hogy: ez az EGYETLEN megoldás. Az összes többi csak gyermekdedség.

És minden tevékenység, minden lehetőség természetesen felhasználható, a személyes választás szabadságának kivételével. Minden lehetőség adott, minden, de minden dolog adott, minden érzékelés, észlelés adott, minden tudás is adott – egyedül a személyes döntés szabadsága nem adott. De a személyes döntés szabadsága oly gyermekdednek tűnik! Annyira gyermekded… bolondság – bolondság, tudatlan ostobaság.

Érzem, érzem a felkavarodást: így (Anya érzi a levegőt), huh! Örvénylik a légkörben!

Szegény emberiség.

(Hosszú csend)

Voilà.

Tessék (Anya rózsát ad)

Mindez megtanítja a világnak, hogy forduljon vissza az Úr felé, az Ő tudatosságába... Miért?

Ez az amiért egy teremtés megtörtént?

(csend)

De van egy gyakorlati problémám: minden alkalommal, amikor kiüresítem magam, hogy ráhangolódjak a fentre, vagyis afelé a... valami felé, úgy érzem soha nem kaptam pontos választ, van egy szilárd TÖMEGE az Erőnek, és ennyi az egész.

Oh, soha nem kaptál választ?

Mindig ugyanaz a dolog: hogy az Erő ott azon a ponton, közömbös.

Nahát!

Tegnap például a meditáció alatt,12 ugyanaz volt a helyzet - ez mindig ugyanaz a dolog: ez a hatalmas tömör dolog ott van, de nem mond semmit.

De neked nincs az az érzés... nem tudom, hogyan magyarázzam, mert sem a jólét, sem ... nem tudom, hogyan magyarázzam. Ez valami olyasmi, hogy ... nincsenek rá szavak, hogy kifejezzék, viszont teljes elégedettségben hagy.

Kényelembe helyezkedtél.

Ah!

Oui, otthon érzed magad az biztos.

Ah, ezután minden rendben, minden rendben. Minden, minden más felesleges.

Igen, de tudod hogyan lehet igaz, helyes impulzusod?

De az ALATTA van ennek az állapotnak.

Alatta?

Ez alatta van.

Ez az állapot... Tapasztalatból tudom, hogy ez az állapot, amelyben AZ EMBER MEG TUDJA VÁLTOZTATNI A VILÁGOT. Az ember egyfajta eszközzé válik (amely nincs is tudatában annak, hogy eszköz, érted) amely azonban arra szolgál, hogy... (gesztus, erők áramlása az eszköz révén), hogy erőket kivetítsen (gesztus a központi eszköztől minden irányban). Tudod, az agy összességében túl kicsi, nemde? És még ha nagyon nagy is, túl kicsi ahhoz, hogy képes legyen megérteni, felfogni; emiatt van ott az az üresség az elmében, és a „dolog” megtörténik!

És akkor felfogod, hogy tekintettel annak a kicsi életnek a szükségleteire, melyet te magad képviselsz, s ami automatikusan jön és telik el, és te automatikusan azt teszed, minden percben, amit tenned kell, anélkül… anélkül, hogy kalkulálnál, spekulálnál, döntenél; semmi ilyesmi; ilyen ez (megint ugyanaz a mozdulat, az áramlás az eszközön át)..

Volt egy személyes tapasztalatom, hogy ha valami a szervezetben felborul, (a fájdalom vagy nyugtalanság, vagy valami nem működik úgy, ahogy kellene), amikor már keresztülmentél azon az állapoton, az megy, megy, eltűnik. Éles fájdalom, tudod: teljesen eltűnt, nem is tudod hogyan! "Ah, eltűnt", mint ez.

És a kapcsolat az emberekkel, és a kapcsolatot az élet dolgaival, egy gyermeki egyszerűség. Vagyis anélkül, hogy csinálnád a dolgokat... mindenekelőtt spekuláció nélkül.

Nos, ezekkel a munkásokkal például... Tudod azok a munkások, nem munkások: a ház személyzete, küldtek nekem egy fenyegető levelet három nappal ezelőtt, (Hallottál valamit ezzel kapcsolatban?) egy fenyegető levél (angol nyelven) tudatja velem, hogy fogadnom kell őket, és megvitatni velük a munkakörülményeiket, különben megbosszulják magukat, augusztus 15-én, tegnap. A levelet felolvasták nekem. Olyan voltam, mint ez (felfelé fordult gesztus), és egyszerűen jött... (ah, elfelejtettem: azt is írták, hogy ha én nem válaszoltam, akkor feltételezik, hogy még nem adták át a levelet nekem, így még nem láthattam, és ők elkezdik megmozdulásukat). A válasz közvetlenül jött, érted, nincs gondolat, teljesen üresség, ilyen az - jött, vettem egy darab papírt, és írtam (angolul): "Én már megkaptam a levelet, és elolvastam...", majd: "Ha a legcsekélyebb Istenfélelmetek van, maradjatok csendben." A levél elment, ők nem csináltak semmit, nem mozdultak.

Ez olyan, látod, mindig igyekszem abban az általad leírt állapotban lenni, úgy, BÁRMI IS TÖRTÉNIK, és mindig - mindig, kivétel nélkül - ha valamit tenni kell, kész vagyok megtenni.

Nem tudok mást mondani, ez így van.

És azt vettem észre, hogy a különböző időpontokban, különböző emberekkel, nagyon eltérően működik nekem, és a tapasztalat maga is nagyon különböző - ismételten ugyanaz a mód, mint ez (ugyanaz a mozdulatlan, felfelé fordult gesztus).

Csupán annyi, hogy az embernek el kell érnie egy olyan állapotot, amelyben – természetesen – már nincsenek többé elvárások, vágyak vagy undorok, vagy vonzódások, vagy bármi egyéb – mindez elszállt.

És mindenek felett, mindenek felett: nincs félelem – ez minden más felett áll!

Mind közül erre van a legnagyobb szükség! Erről általában nem beszélek, mert… mert azt hiszem, hogy ez csak akkor adatik meg valakinek, ha készen áll rá.

Spontánnak, természetesnek kell lenni.

Voilà, mon petit.

 


1 Anya jelöltekre utal a folyamatban lévő elnökválasztásban. A furcsa és szórakoztató része az, hogy anya áldásokat adott két jelöltnek: VV Giri-nek és Sanjiva Reddy-nek; a kommunikáció néhány trükkjével, Sanjiva Reddy csak fogadta volna őket... nyolc évvel később, 1977. július 13-án, ugyanazon a napon, mint amikor megválasztották elnöknek, V.V. Giri utódjaként.(Lásd: A hindu július 14-én, 1977) (vissza)

2 Mert az 1965-ös Ashram elleni támadás óta a fiúkat 'keménynek' ítélik (vissza)

3 C. D. Deshmukh, aki majd visszavonul (vissza)

4 Sanjiva Reddy, aki megválasztott elnök lesz 1977-ben. (vissza)

5 India elrendelte a bankok államosítását ettől a kongresszus két szemben álló táborra szakadt (a régi kongresszus és az új kongresszus), mindegyik saját elnök jelölttel. (vissza)

6 Egy keltezetlen feljegyzésben Anya egyszer azt írta: 'A demokrácia pedig szükséges és hasznos volt mintegy száz évvel ezelőtt, de most már túl kell lépni rajta, ha azt akarjuk, hogy egy lépéssel közelebb kerüljünk egy új teremtéshez.' (vissza)

7 Meglehetős bizonyossággal meg lehetne jósolni az emberiség következő nagy összeütközését Ázsiával, az összeütközés első területeként vagy eredeteként. … Egy elképesztően nagy méretű világ konfliktus lehetősége adódna, amely mellett eltörpülne minden korábban megtapasztalt. (Sri Aurobindo 15.367 & 567) (vissza)

8 Tan Yun-shan (vissza)

9 Ő az1939. november 24.-i darshanra jött. (vissza)

10 Egy kínai tanítvány, egy festő (vissza)

11 A kulturális forradalom. (vissza)

12 Augusztus 15.-én, Sri Aurobindo születésnapján. (vissza)

magyar